24 10 2007

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TAPU SENEDİ

 

 

" Bizi yanlış yola sevkeden kötü yaradılışlar, bilirsiniz ki, çoğu zaman din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep dinsel kural sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz...görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, harap eden kötülükler hep din perdesi arkasındaki dinsizlik ve kötülükten gelmiştir. Onlar her türlü hareketi dinle karıştırdılar. "  *

* Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt-II, A.g.e, s.127.

 

 

2700
0
0
Yorum Yaz